Communicatiestrategie

Het DNA van je onderneming vormt de basis van je communicatiestrategie

Wat is eigenlijk het DNA van je onderneming en hoe bepaal je dit? Wie ben je eigenlijk, waar wil je met je bedrijf naartoe en vertel je dat ook aan de buitenwereld? Vragen die elke ondernemer of marketeer zichzelf wel eens stelt. Wij begeleiden je graag bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie.

Brandkey-sessies, een eerste stap richting jouw communicatiestrategie

We vinden het belangrijk dat je je als organisatie thuis voelt in je nieuwe stijl. Daarom is het ontleden van de identiteit voorafgaand een onmisbare stap in dit proces. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat je identiteit en hetgeen dat je naar buiten toe laat zien perfect op elkaar aansluiten. 

Met de methode Brandkey* bepalen we in een aantal sessies met een projectteam het DNA van een bedrijf. In deze methode worden een aantal waarden onder de loep genomen en in een helder rapport vastgelegd. De uitkomst dient voor het bepalen van de verdere communicatiestrategie.

Waarden van een Brandkey:

 • Concurrentieomgeving
 • Doelgroep
 • Inzicht
 • Voordelen
 • Waarden en persoonlijkheid
 • Geloofwaardigheid
 • Onderscheidende kracht
 • Merkessentie

* Een Brandkey methode kan afhankelijk van de omvang van de organisatie ingezet worden. Het projectteam bestaat uit meerdere disciplines binnen een bedrijf: directieleden, uitvoerend personeel en kantoorpersoneel. De uitkomst van deze sessie is niet zelden dat klanten besluiten tot belangrijke verandering in de manier waarop ze naar buiten treden. De redenen om dat te doen zijn heel divers. Fusies en overnames, nieuwe inzichten, nieuwe producten of modernisering.

Vervolgstappen communicatiestrategie 

Of je nou een nieuwe richting inslaat of niet, de brandkey-sessies maken vaak heel wat los. De volgende stap hierbij is het doorontwikkelen van je communicatiestrategie, waarvan het schrijven van een communicatieplan met hierin opgenomen onze adviezen de eerstvolgende stap is. De klant kan vervolgens bepalen wat de volgende stap moet zijn.

Grof genomen houden we de volgende planning aan. Uiteraard kunnen wij je in alle stappen van het proces van dienst zijn:

 • Identiteit bepalen (brandkey-methode)
 • Communicatie-uitingen definiëren en concept-uitwerking
 • Realisatie communicatie-uitingen
 • Handhaven en bewaken huisstijl