Disclaimer

Dunique bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. In de disclaimer beschrijven wij welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, wat we met die gegevens doen en wat we doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens. In dit document kunt u ook lezen hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen en wat u moet doen wanneer u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. Verder kunt u lezen waar u terecht kunt met vragen over privacy en welke auteursrechten Dunique hanteert.

Algemeen

Dunique is onderdeel van de Walbeek Groep te Heerde. Dunique is een handelsmerk van Suneco B.V., welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05079397 en onder de naam Suneco B.V.  Dunique besteedt uiterste zorg aan het actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het kan onverhoopt voorkomen dat er informatie op onze internetsite staat dat verouderd, incompleet en/of incorrect is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van deze internetsite ontleend worden. Dunique is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via dunique.nl gelinkt worden.

Privacy garantie

Dunique vraagt om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, enkele gegevens van u. Dit vragen wij bijvoorbeeld bij de inschrijving van de nieuwsbrief, bel-mij-terug, (actie)formulieren en bij het aanvragen van White papers. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar gebruiken wij uitsluitend voor diensten waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven. Wanneer u bijvoorbeeld heeft aangegeven dat u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen (volgens de double opt-in regels), ontvangt u alleen de Dunique nieuwsbrief. De gegevens worden dan ook niet langer bewaard dan noordzakelijk voor het doel waar toestemming voor is gegeven. Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens zijn wij voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We doen er alles aan om persoonlijke gegevens in ons bezit voldoende te beschermen tegen de te verwachten risico’s. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Aanpassen gegevens

Dunique bezit over geïntegreerde business software voor complete automatisering. Met deze software werken wij onze CRM database regelmatig bij. Wanneer uw gegevens niet meer kloppen, door bijvoorbeeld verhuizing, vragen wij u om dit schriftelijk of per e-mail aan ons te vermelden. Wanneer u niet meer de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeld button onderaan de nieuwsbrief. Een andere manier is om ons dit schriftelijk of per e-mail te vermelden. Het kan echter voorkomen dat het uitsturen van de nieuwsbrief en uw vermelding elkaar kruizen.

Auteursrechten

Dunique houdt het auteursrecht op de via de internetsite van Dunique verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten en/of grafische afbeeldingen (tevens animaties, fotografie, voorstellingen en al het andere te specificeren als beeldmateriaal) mag zonder schriftelijke toestemming van Dunique openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of gekopieerd worden. Uiteraard is het gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden toegestaan. Wanneer u tekst wilt citeren, dient dit te geschieden met bronvermelding.