E-learning voor de studenten van Wellantcollege

Vraag aan Dunique

Wellantcollege wilde digitaal leermateriaal met keuzedelen ontwikkelen voor haar mbo-opleidingen. Deze keuzedelen hebben als doel het verbreden en het verdiepen van de kennis van mbo-studenten. Keuzedelen met onderwerpen als melken, bloemschikken en werken op de nationale arbeidsmarkt worden aan studenten voorgeschoteld. Momenteel gebeurt dat via fysiek lesmateriaal, maar Wellantcollege stapt graag over naar een online lesaanbod door middel van e-learning. Restrictie voor deze opdracht was dat de technische oplevering in SCORM moest gebeuren, zodat het Wellantcollege de nieuwe lesmateriaal in de bestaande e-learning omgeving kunnen plaatsen.

Realisatie keuzedelen met e-learning

In het ontwerp van de e-learning omgeving heeft Dunique de kleuren van het Wellantcollege gebruikt, waardoor het e-learningpakket goed in de eigen digitale omgeving past.

De keuzedelen zijn verdeeld in drie onderdelen: inleiding, opdrachten en kennistest. Hierbij start elk onderdeel met een grote sfeerfoto en buttons waarmee je direct naar de juiste pagina kunt.

De keuzedelen zijn gevuld met teksten en links naar websites & documenten waar de student extra informatie krijgt. Door toevoeging van films en beeldmateriaal wordt het een aantrekkelijk keuzedeel voor de studenten waarbij zij worden uitgedaagd om kennis en vaardigheden toe te passen in contextrijke beroepsopdrachten. Elk keuzedeel wordt afgesloten met een test.

Dunique heeft hiervoor vormgeving, invulling en oplevering gemaakt. Onze partner ARKA Media heeft voor het film- en beeldmateriaal gezorgd.

Over Wellantcollege

Wellantcollege is een onderwijsinstelling in de Randstad die zich richt op groen onderwijs. Met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland biedt de organisatie onderwijs aan studenten op vmbo, mavo en mbo-niveau.

Leerlingen krijgen les in de volgende onderwerpen

  • Voedsel en gezondheid
  • Water, urban green en klimaat
  • Agrobusiness en groene technologie
  • Leefomgeving/bloem
  • Diermanagement

Geïnteresseerd na het bekijken van dit project?

Neem contact op
Wij werken onder andere voor