Logo-ontwerp Ondernemersfonds gemeente Heerde (OFGH)

Opdracht aan Dunique Het ontwerpen van een logo voor een nieuw ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds gemeente Heerde is officieel opgericht in januari 2019. Daar hoort ook een logo bij. Aan Dunique de opdracht om het logo te ontwikkelen. Wenselijk was om de letters OFGH in het logo op te nemen. Verder staat OFGH voor ‘samenwerken’ en ‘verbinden’.

Het ontwerp van het logo

Een herkenbaar logo, waarbij de afkorting OFGH de basis van het logo vormen. Door het kiezen van een specifiek lettertype krijgt het logo een geheel eigen uitstraling mee. De letter O is daarbij opgebouwd uit twee pijlen, die samen de letter vormen. Dit staat voor de verbindende factor tussen alle partijen. Voor ondernemers, door ondernemers wordt dan ook gebruikt als slogan / pay-off op diverse uitingen.

De naam Ondernemersfonds gemeente Heerde is tevens voluit aan het logo toegevoegd. Hierbij ligt de klemtoon op het woord Ondernemersfonds door deze zowel in kapitalen als een dik gedrukt lettertype te tonen.

Als kleur voor het logo is gekozen voor een warme donkere kleur groen, met de letters in het wit. Hierdoor ontstaat er een fris, maar toch ook zakelijk logo.

Over Ondernemersfonds gemeente Heerde

Per 1 januari 2019 beschikken de ondernemers in de gemeente Heerde over een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen de ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Meer weten over het ontwikkelen van een logo?

Geïnteresseerd na het bekijken van dit project?

Neem contact op
Wij werken onder andere voor